Brazil

Kärl nummer 50 har landat på Svenska ambassaden i Brasilia Brasilien och vaktas av tre färggranna dalahästar. Annars är det en nervös väntan just nu för att se så alla skickade kärl kommer fram som de ska till sina länder.

Vessel no.50 arrived to the Swedish embassy in Brasilia Brazil, guarded by three colourful swedish horses. Curious to know if all vessles arrive as they should to the other destinations around the world.

%d bloggers like this: