100 MIGRATORY – projektbeskrivning

Ett lokalt och globalt förankrat konstprojekt
om ursprung och migration

Inifrån en varm samisk kärna av liv
startar min konst en resa.
Berättelsen om att våga lämna tryggheten
för att skapa nyfikenhet, inte rädsla, inför det okända.

Hundra kärl av glas beger sig ut på en resa, tur och retur, med start i deras hem i ett vidsträckt vintervitt fjällandskap mitt i det gränslösa Sápmi – Sameland. Kärlen migrerar in och ut ur olika miljöer, länder och världar. De presenteras ute och inne, som grupp och som individer. Vad händer med deras värde i en ny miljö, vem ser dem, får de en annan funktion, återvänder alla kärl till sitt ursprung, är de hela? Var och en av verken kommer att bära sin egen unika historia som vill bli berättad.

Projektet berättar om vikten av en trygg varm kärna i var människas liv. Om att upptäcka sin egen personliga eld och gemenskap var den än är och hur den än ser ut. Samtidigt undersöks vikten av att just våga resa ut från den trygghetszonen. Att för en tid våga överge det nära för att öka förståelsen och respekten för det främmande.

Genom att länka samman samisk tradition och glas med internationella influenser vill projektet lyfta fram kärlet som budbärare och metafor för människan.  I ett konstnärligt uttryck och med kärlets symbolik uppmärksammas frågor om tillhörighet, identitet, ursprung och migration.

Initiativtagaren till projektet, konstnären Monica L Edmondson, anser att vi alla har en skyldighet att agera för att förhindra allt från små konflikter i närmiljön till stora katastrofer och massmord. Konstprojektet är hennes bidrag till debatten för en bättre värld där det okända inte möts av rädsla och hat utan av nyfikenhet och vilja att förstå det annorlunda.

100 MIGRATORY är ett omfattande flerårigt konstprojekt som består av olika delar. Del ett blev klar i decem­ber 2011 efter flera års arbete med att tillverka de hundra kärlen. Del två, kärlens resa lokalt till Ulldevis fjällvärld, genomfördes under februari 2012. Del tre består av kärlens resa globalt som solitärer till olika länder runtom i världen. Del fyra är ett samarbete under 2013 med dansaren och koreografen Carmen Olsson, Norrlandsoperan, som gestaltar 100 MIGRATORY i rörelse och dans.

Under hela arbetsprocessen sker kontinuerlig dokumentation genom foto, film och blogg.  Glas, bilder, dans, text och musik är del av utställningen som visas på Västerbottens museum, inom projektet Rock Art in Sápmi 1 februari – 11 maj Kulturhuvudstadsåret 2014.

Projektbeskrivning som pdf

One response

  1. Pingback: 100 migratory |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s