Open Studio day @ Bäcknäs

This slideshow requires JavaScript.

Yesterday it was an Open studio day at my workshop with lots of visitors. Trish and I made four white glass vessels and one black and grey. It was a beautiful warm summer day and afterwards we had a long swim in the lake.

Vessel no.88 returned with Johanna from China and more about that journey later.

Many thanks to photographer Marianne Lindgren. Do you want to see more great pics from our area look at her website Fjällbilder.

100 MIGRATORY – the story of a hundred vessels

Photo: Micke Rutberg

Finally, after 3½ years of work in my glass studio and workshop, the last of the hundred vessels are wheelcut, signed and given its own identity as number 100 of hundered. The vessels are going to be part of a glass, image and sound installation titled 100 MIGRATORY which is to be exhibited for the first time at Västerbottens Museum in Umeå January – April 2014, the year Umeå has been selected as the Cultural City of Europe.

There are lots of thoughts behind this project, so much I want to express. However, I’m not going to talk about that here and now, but I’m sure you will get more of an idea of what I’m on about if you keep reading this blog through the months and years leading up to 2014.

So the first stage of the art project 100 MIGRATORY, to actually make the vessels, is now completed. Three more stages to go before January 2014. Early this winter, soon, I will start stage two; to take my hundred vessels out into what I see is their “home” in the vast winter white mountains north of the Arctic Circle. I am very excited about this week trip into the Ultevis mountains. The serene light of the dark winter, the snow an ice crystals, the cold, tracks, aurora borealis …who knows what will happen!?

Nu är det dags…

Photo: Micke Rutberg

Nu är det dags… Efter 3½ års arbete i min glasateljé och verkstad i Tärnaby så är äntligen det sista kärlet av hundra nu färdigslipat, signerat och fått sin egen identitet som nummer 100 av 100. Tanken är att kärlen kommer vara del av en glas, bild, dans och musik installation med titeln 100 MIGRATORY – vilket kan översättas till hundra flyttande/vandrande – som ska visas för första gången offentligt på Västerbottens Länsmuseum i Umeå januari – april 2014. Bloggen är ett sätt för mig att kommunicera om mina tankar och om händelser under arbetets gång och idag beslutade jag mig att bloggen blir på engelska. Jag värnar verkligen för de olika språken i vår värld, för mig speciellt svenska och lulesamiska, och jag tycker det är viktigt språken används ofta och rätt och får chans att utvecklas i samtiden. Men för att nå ut till en större läskrets med min blogg är mitt val av språk engelska.

Det finns ett översättningsverktyg på nätet http://translate.google.se. Men varning – det kan bli väldigt underliga översättningar – och bl.a vessel översätts inte alltid till kärl, utan ofta till fartyg 😉

Läs gärna komplett projektbeskrivning på svenska som finns att läsa överst i denna blogg.

%d bloggers like this: